Lider w Technologii Orgonu i Radionice!

Urządzenia Radioniczne Wspomagane Orgonem Przeznaczone Do:
   Samodoskonalenia,
        Fitness, Sportu, Kulturystyki
             Tworzenia Przyszłości,
                  Kontroli Umysłu, i
                       Tworzenia Pozytywnych Rozwiązań!

HOME
orgone technology
Nowy Program Power Radionics:
Do Pracy z Chi Generatorem!!!

Generatory

Akcesoria


Urządzenia Radioniczne wspomagane Orgonem


Przeznaczeniem Urządzeń Radionicznych jest tworzenie połączeń strukturalnych. Przeznaczeniem Generatorów Orgonu (Welz Chi Generator) jest wytworzenie niezbędnej ilości energii do wywołania efektów działania na odległość!
ATG 12 i RAD 5 są generatorami orgonu o formie okręgu.
Ich dysze wylotowe skierowane są ku środkowi okręgu. Ustawienia częstotliwości tych urządzeń są ustawieniami radionicznymi.


ATG 12 = System Generowania Astrologicznych Układów


W obecnej chwili najsilniejsza i najbardziej wszechstronna stacja robocza do generowania układów astrologicznych. Pozwala na jednoczesne określenie dwunastu domów lub wykonywanie dwunastu różnych działań radionicznych. Doskonale współpracuje z programem RI 2400 CD ( dołączony w komplecie ).

Układy astrologiczne są wynikiem relacji zachodzącej pomiędzy indywidualnym układem astrologicznym w chwili narodzin (wyrażonym w postaci graficznego wykresu) i pozycją planet w układzie słonecznym w określonym czasie. Pozycje planet, widziane z planety Ziemia mogą być potraktowane jako aspekty ustawień radionicznych, lub jako złożone łącza strukturalne kosmicznych (planetarnych) relacji. Siła oddziaływania indywidualnej modulacji w dużym stopniu zależy od indywidualnej struktury celu (osoby) i jego podatności na orgon. Astrologia opisuje układy występujące w przeszłości, w chwili obecnej i przyszłości, poprzez wzajemne powiązanie występujących pól energii z systemem planetarnym. Poprzez wieki, wyodrębnionych zostało kilka żelaznych zasad określających opisywane zjawisko, które zebranie pozwoliło stworzyć stosunkowo prosty system.  Click Here to see the Free Astrology Course on the Internet !!! 
(Wkrótce w polskiej wersji językowej)

Z naszego punktu widzenia, jako radioników, nic nie stoi na przeszkodzie, aby potraktować nasz układ planetarny, jako gigantycznych rozmiarów urządzenie radioniczne zasilane przez energię życia, stąd pozostaje już tylko malutki krok do stworzenia opisywanego właśnie modelu urządzenia będącego zestawem generatorów orgonu podporządkowanych, w swoim układzie, dwunastu obszarom doświadczeń życiowych, jakimi są domy astrologicznego horoskopu. Używając tego generatora - modulatora energii planet (orgonu) można stwarzać własne układy energii planetarnych w zależności od aktualnych potrzeb. Może to być porównane do szklarni, która pozwala na uprawianie roślin z gorących obszarów klimatycznych, w miejscach o bardzo srogim klimacie.

Za pomocą ATG 12 można tworzyć układy astrologiczne odpowiadające bardzo szczególnym wydarzeniom czy działaniom, w sytuacji, kiedy nie występują one w horoskopie urodzeniowym. Tak naprawdę, można posunąć się znacznie dalej - aby stworzyć odpowiednie warunki do zmian, można ustawiać pozycje planet, które nigdy,
w sposób naturalny, nie mogłyby zaistnieć.

Korzyści płynące z możliwości wykorzystania opisywanej technologii są po prostu niewyobrażalne!!!

ATG 12 pozwala na osobiste określenie dowolnie wybranego układu , w sposób, który może być optymalnie dopasowany do charakterystyki horoskopu urodzeniowego dowolnej osoby!!!   Innymi słowy, można dysponować narzędziem do generowania optymalnych warunków astrologicznych oraz do skutecznego blokowania niepożądanych układów występujących w danym horoskopie.
Nie ulega wątpliwości że astrolog, który używa ATG 12 staję się " mędrcem, który porusza gwiazdy". Jest profesjonalistom, który zamiast przepowiadać "co nieuchronne"
w rzeczywisty sposób pomaga ludziom.

ATG 12   posiada dwanaście wysokiej mocy generatorów orgonu, wyposażonych
w srebrne dysze wylotowe. Każdy generator reprezentuje jeden dom astrologicznego horoskopu, lub znaku, w zależności od osobistych preferencji.
Każdy generator zasilany jest modułem pulsacyjnym, którego częstotliwość określana jest za pomocą trzech potencjometrów określających wartości radioniczne.
Takie rozwiązanie pozwala na ustawienie żądanej charakterystyki radionicznej dla każdego obszaru doświadczeń życiowych, symbolizowanych przez dwanaście astrologicznych domów, nawet w sytuacji gdy osoba obsługująca urządzenie nie jest zawodowym astrologiem.

Dodatkowo, ATG 12 może być użyty do dwunastu różnych działań radionicznych jednocześnie. W tej sytuacji doskonale sprawdza się dołączony do zestawu program
RI 2400 CD.

Rozmiar:  Część zasilająca:  29,2 x 26,6 x 8,2 cm.
Pierścień:  średnica - 35,5 wysokość - 5,5 cm.

Sugerowane Zestawienia Sprzętu i Ich Wykorzystanie

© 1996 Hyper Space Communications & Technologies Inc.