Lider w Technologii Orgonu i Radionice!
Najmniejszą Odległością Pomiędzy Dwoma Punktami Jest Strukturalne Łącze!

Urządzenia Radioniczne Wspomagane Orgonem Przeznaczone Do:
   Samodoskonalenia,
        Fitness, Sportu, Kulturystyki
             Tworzenia Przyszłości,
                  Kontroli Umysłu, i
                       Tworzenia Pozytywnych Rozwiązań!

HOME
orgone technology
Nowy Program Power Radionics:
Do Pracy z Chi Generatorem!!!

Generatory

Akcesoria


Programy "Power Radionics"


Tak jak w przypadku Urządzeń Radionicznych, przeznaczeniem Radionicznych Programów jest tworzenie strukturalnych łączy. Przeznaczeniem Welz Chi Generator'a jest wytwarzanie energii życia. Jeżeli połączy się strukturalnie te dwa elementy otrzymamy bardzo wydajną i niezwykle wszechstronną stację radioniczną z wzmacniającą energią każde radioniczne działanie.


PR 2000 CD Power Radionics Program dla komputerów PCRozmiar: 16089 bajtów
System Określania Współrzędnych
Program Power Radionic wyposażony został w interaktywną płaszczyznę do określania współrzędnych strukturalnych łączy, za pomocą myszki komputera.
Przejrzysty Transfer Energii Chi
Program posiada opcję wzajemnego przenikania się filtra transferu energii Chi z obrazem reprezentującym strukturalne łącze, pozwalając na przenikanie energii na każdej płaszczyźnie wykonywanego działania.
Kolekcja Filtrów
Program został wyposażony w ponad tysiąc filtrów gotowych do użycia w praktycznie każdej sytuacji. Pozwala także na użycie filtrów zaprojektowanych przez operatora.


O Radionice Wzbogacanej Orgonem

Radionika została odkryta ponad sto lat temu. Jest to technologia, która wchodzi w interakcję z ludzką świadomością. Pozwala ona na przesyłanie energii życia na dowolną odległość,
z możliwością ukierunkowania jej na realizację dowolnych działań (myśli).

Wykonując test przekazu energii, przekonaliście się Państwo że pojęcie odległości traci swoje znaczenie w odniesieniu do działań radionicznych. Urządzenia te mogą być użyte do przesyłu energii i "kierunków działania" w stosunku do siebie jak i innych osób.
Cecha ta czyni z urządzeń radionicznych niezwykłej mocy narzędzia,
w rękach osób
o otwartych umysłach, zdolnych używać tej niezwykle nowoczesnej technologii.

Udowodniliśmy, że tego typu przesył jest możliwy dzięki użyciu energii życia (orgonu) oraz strukturalnych łączy, z wykorzystaniem nastawień radionicznych. Innymi słowy: technologia radioniki może być scharakteryzowana jako bezpośrednia konsekwencja charakterystyki energii życia. Może być przesyłana na dowolną odległość za pomocą strukturalnych łączy i wykorzystuje zjawisko negatywnej entropii! Teorie opierające się na "ezoterycznych spekulacjach", niemierzalnych częstotliwościach, wyższych płaszczyznach, astralnych energiach, itp. na tle obecnej wiedzy po prostu się zdezaktualizowały, należą do przeszłości i nie mogą być więcej brane pod uwagę przy próbach naukowego wyjaśnienia zadziwiających skutków działania radioniki!

Radionika wzbogacona energią życia jest logiczną konsekwencją współczesnego rozumienia radioniki: podczas gdy celem urządzenia radionicznego jest ustanowienie strukturalnego łącza, celem użycia energii życia generowanej przez Generator Welz'a jest dostarczenie urządzeniu radionicznemu silnego pola tej energii, aby spowodować jak najszybszą i najbardziej efektywną realizację podejmowanego działania!

Połączenie Generatora Orgonu z urządzeniem radionicznym, w opisany wyżej sposób, otwiera drzwi do wielu nowych możliwości wykorzystania radioniki w sposób znacznie bardziej wydajny niż miało to miejsce to tej pory.

Z tego względu, urządzenia radioniczne wyposażone w generatory orgonu, oraz Programy Radioniczne są niezwykle wydajnymi narzędziami, o prawie nieograniczonym potencjale!

Dlaczego Radionika wspomagana Orgonem?

Radionika wspomagana Orgonem jest gigantycznym krokiem naprzód, w stosunku do wszystkich innych urządzeń radionicznych czy radionicznych programów!

Dodaje ona silne pole energii do wykonywanego działania. Oznacza to stałe działanie energii
w kierunku osiągnięcia rezultatów zaprogramowanych w komputerze. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu strukturalnego łącza pomiędzy Generatorem Orgonu, Programem i obiektem - celem wykonywanej operacji. Z tego względu każdy program wyposażony jest w indywidualną kartę transferową i odpowiedni plik korespondujący umieszczony w programie, który łączy ustawienia "efektu" i "celu" urządzenia radionicznego z funkcjami "efektu" i "celu" programu.

Kolejną niezwykle istotną cechą odróżniającą Power Radionics Program od wszystkich innych programów dostępnych na rynku jest fakt, że oprócz ustawień dla "Efektu"
i "Celu" dodaliśmy jeszcze:

(1) funkcję transferu orgonu aby przesycić energią opisywany Program Radioniczny

(2) podstawową energię ("Basic Action") ustawienie które wzmacnia relację pomiędzy       "efektem" i "celem" otaczając je polem dominującej energii

(3) ustawienie dla energii efektu co wywiera wpływ na otoczenie "celu" powodując       przyspieszenie osiągnięcia ogólnego sukcesu, i

(4) ustawienie na alternatywny cel.  Może być także użyte jako funkcja "ugruntowująca".        Funkcją tego ustawienia jest uniknięcie negatywnych skutków w sytuacji kiedy energia      "efektu" nie może osiągnąć zamierzonego "celu" ze względu na interferencję czy      blokadę.

Wszystkie te Niezwykle Ważne Ustawienia Dostępne Są Tylko w Naszych Programach.

Brak niniejszych funkcji w opracowaniach innych twórców w oczywisty sposób
czyni je podrzędnymi w stosunku do wyrobów HSCTI !!!

Program ten może być używany samodzielnie,lub w zestawieniu z generatorem orgonu(Welz Chi Generator).  Jednakże najlepiej sprawdza się w połączeniu z uradzeniami: RAD 2000, RAD 2400 HD, a zwłaszcza z RAD 5 wyposażonym w 5 wysokiej mocy generatorów orgonu, po jednym dla każdego z ustawień PR 2000 CD.  W rzeczywistości RAD 5 został zaprojektowany po stworzeniu PR 2000 CD.  

W celu przeprowadzania kilku operacji jednocześnie, RAD 5 lub ATG 12 są doskonałym wyborem. Używając ATG 12 można przeprowadzać do 12 operacji jednocześnie!!! Można na przykład pracować nad całym zastępem dyrektorów całkiem dużego przedsiębiorstwa.  

System Pewnego Określania Wartości Radionicznych Programu "Power Radionics" jest niezwykłą pomocą dla osób które maja trudności w pracy z płaszczyzną do wyznaczania ustawień radionicznych swoich urządzeń radionicznych (zob. poniżej).

Zawiera ponad 1,000 obrazów -- nieocenione źródło dla każdego poważnego operatora!!! (zob. pliki bazy poniżej)

Rozmiar: 25980 bajtów

Zwłaszcza magicy docenią dołączone sigile Mniejszego Klucza Króla Salomona, Piktogramy Abrahama, talizmany Grimoire Fausta, Mądrość Piramid, Goecję, i wiele, wiele innych!!!

RI 2400 CD pozwala na symultaniczne przeprowadzanie kilku operacji jednocześnie!

Sugerowane Zestawienia Sprzętu i Ich Wykorzystanie

© 1996 Hyper Space Communications & Technologies Inc.