Światowy Lider w Technologii Orgonu

 
Prawo do Wykorzystania Informacji Zawartych w Niniejszym Serwisie

Strona ta, włącznie ze znajdującą się na niej grafiką, tekstem oraz ogólnym projektem, jest własnością HSCTI. Podlega ochronie prawa autorskiego. Żaden z jej elementów nie może być użyty bez pisemnej zgody HSCTI.

OŚWIADCZENIE

HSCTI sprzedaje opisywane na niniejszej stronie urządzenia tylko i wyłącznie do celów badawczych.
Po przeprowadzeniu dogłębnych badań, popartych pozytywnymi wynikami, wielu akademickich naukowców uznało wiedzę będącą obszarem zainteresowań radioniki za rzeczywistą, jednakże nie dotyczy to całego świata nauki.
Z tego względu akceptacja koncepcji zamieszczonych na niniejszej stronie, oraz wiara w efektywność proponowanych urządzeń jest osobistą decyzją osoby odwiedzającej niniejszy serwis.
Wszystkie opisy i informacje dotyczące radioniki, energii życiowej itd., pokrywają się z opiniami użytkowników sprzętu oferowanego przez HSCTI, nie są to opinie producenta.
Urządzenia te nie mają żadnej wartości terapeutycznej i nigdy nie powinny być używane w tym celu.
Osoba korzystająca z opisywanych tutaj urządzeń korzysta z nich tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

powrót