Lider w Technologii Orgonu i Radionice!
Najmniejszą Odległością Pomiędzy Dwoma Punktami Jest Strukturalne Łącze!

Urządzenia Radioniczne Wspomagane Orgonem Przeznaczone Do:
   Samodoskonalenia,
        Fitness, Sportu, Kulturystyki
             Tworzenia Przyszłości,
                  Kontroli Umysłu, i
                       Tworzenia Pozytywnych Rozwiązań!

HOME
orgone technology
Nowy Program Power Radionics:
Do Pracy z Chi Generatorem!!!

Generatory

Akcesoria


Urządzenia Radioniczne wspomagane Orgonem


Przeznaczeniem Urządzeń Radionicznych jest tworzenie połączeń strukturalnych. Przeznaczeniem Generatorów Orgonu (Welz Chi Generator) jest wytworzenie niezbędnej ilości energii do wywołania efektów działania na odległość!
ATGS 3000 i RAD 5 są generatorami orgonu o formie okręgu.
Ich dysze wylotowe skierowane są ku środkowi okręgu. Ustawienia częstotliwości tych urządzeń są ustawieniami radionicznymi.


RAD 5 = Urządzenie Radioniczne Najwyższej Klasy


Generator orgonu wykonany w formie okręgu, wyposażony w pięć wysokiej mocy przetworników, zaprojektowany do współpracy z programami radionicznymi autorstwa HSCTI, na platformę PC. Pięć dysz wylotowych skierowanych jest do środka okręgu. Wszystkie nastawienia częstotliwości są ustawieniami radionicznymi.

RAD-5 oznacza swobodę wyboru i niezrównaną wszechstronność!!!

Większość urządzeń radionicznych posiada możliwość ustawienia wartości dla jednego obszaru działania. Odnosi się to do rodzaju wykonywanego działania lub kierunku działania. Urządzenia z serii RAD 2400 produkcji HSCTI posiadają po jednym zestawie potencjometrów nastawczych dla wykonywanego działania i kierunku. Co w zdecydowanie odróżnia te urządzenia od rozwiązań innych producentów. .

Projektując programy radioniczne RI 2400 CD i PR 2000 CD dogłębnie przestudiowaliśmy specyfikę wykonywania działań magicznych i zdecydowaliśmy się wykonać urządzenie, które wytycza nowy kierunek radionice, przełamując wszystkie dotychczasowe ograniczenia. Oprócz tradycyjnie używanych łączy dla celu (zwykle osoby) i kierunku (wykonywanego, "oczekiwanego" działania), dodaliśmy także:

 Ustawienie odpowiadające dominującej energii,
 Ustawienie odpowiadające energii otaczającej osobę, na której wykonywane jest       działanie, oraz
 Ustawienie dla alternatywnego celu.

Dominująca energia określa bardzo ogólny charakter energii, jak np. ogólny sukces lub specyficzne, wzajemne oddziaływanie określonych energii planet.

Energia otaczająca odpowiada za stworzenie warunków wokół osoby, na której wykonywane jest działanie pozwalających na zamanifestowanie się efektu wykonywanego działania.

Alternatywny cel jest dodatkowym "adresem", przydatnym w sytuacji kiedy energia wykonywanego działania, nie jest w stanie osiągnąć celu. Ustawienie to może być także wykorzystane jako ugruntowanie.

Spektakularny sukces naszych programów radionicznych sprowokował nas do stworzenia pełnego mocy urządzenia radionicznego odpowiadającego swoimi możliwościami oferowanym programom.
RAD 5, wyposażony w pięć srebrnych dysz wylotowych doskonale spełnia to zadanie.
Do każdego z pięciu generatorów orgonu przypisany jest zestaw trzech potencjometrów, pozwalających na indywidualne ustawianie częstotliwości, dając pełną swobodę działania.

Rozmiar:  Część zasilająca:  29,2 x 26,6 x 8,2 cm.
Pierścień:  średnica - 26,6 cm,  wysokość - 6,3cm

 

Sugerowane Zestawienia Sprzętu i Ich Wykorzystanie

© 1996 Hyper Space Communications & Technologies Inc.